Jdi na obsah Jdi na menu
 


výroční zpráva BK Kralupy junior 2016

15. 6. 2017

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti Basketbalového klubu Kralupy junior, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady BK Kralupy junior, z.s. konané dne 10.6.2017

 

 

Obsah

1) Obecné informace o organizaci     

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace

3) Struktura organizace 

4) Členská základna

5) Hospodaření organizace

 

1. Obecné informace o organizaci                                                                          

Název účetní jednotky:               BK Kralupy junior, z. s.

Sídlo:                                                 V Luhu 1089, 2780 01 Kralupy n. Vlt.           

IČ:                                                      70129941                          

DIČ:                                                   CZ70129941                                             

Právní forma:                                 spolek

Spisová značka:                             L 10304 vedená u Městského soudu v Praze

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace

BK Kralupy junior, z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

  1. provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost v basketbale a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených soutěžích,
  2. svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví,
  3. spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, s Českou basketbalovou federací.

 

Za účelem financování hlavní činnosti provozovala BK Kralupy junior, z.s také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům a z darovacích smluv od soukromých dárců.

 

           

3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem BK Kralupy junior, z. s je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor BK Kralupy junior, z.s. BK Kralupy junior, z. s. organizačně zahrnuje družstva jednotlivých věkových kategorií. Družstva provozují a organizují svoji sportovní činnost v součinnosti, vždy však v zájmu BK Kralupy junior, z.s. jako celku.

 

Statutárním orgánem je:

Radana Hniličková, předseda

 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů.

 

4) Členská základna                                                                                          

BK Kralupy junior, z.s evidoval na konci sledovaného období 122 členů v následující struktuře:

 

 

Děti

(do 15 let)

Mládež

(od 15 do 18 let)

Dospělí

(nad 18 let)

 

66

32

19

 

5) Hospodaření organizace

BK Kralupy junior, z.s v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, příspěvků na činnost, dotací z rozpočtů místní samosprávy, dotací z rozpočtů MŠMT a ze smlouvy o spolupráci s Dvořákovým gymnáziem v Kralupech, příspěvků od Stč. ČBF a ČBF, a z reklamního plnění.

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření – 42 291,- Kč. Rozdíl byl dorovnán ze zůstatku roku 2015. Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty

 

 

 

Sestavil

Radana Hniličková

Dne

27.4.2017