Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘIHLÁŠKA DO KLUBU

23. 6. 2010
 

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU

 

           

            PŘÍJMENÍ…………………………………………………………

 

            JMÉNO…………………………………………………………….

 

            RODNÉ ČÍSLO…………………………………………………….

 

                BYDLIŠTĚ………………………………………………………………………….

 

            OBEC…………………………………………………………………….

 

            KONTAKTNÍ TELEFON……………………………………………..

 

            KONTAKTNÍ E-MAIL………………………………………………………………………………..

 

            ŽÁDÁM O ČLENSTVÍ V  KLUBU

 

            SOUHLAS  se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/200 sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 sb., v platném znění:

 

            Souhlasím s tím, aby Basketbalový klub Kralupy junior Občanské sdružení dále jen „BK Kralupy junior“ zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v BK Kralupy junior. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že BK Kralupy junior je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje včetně rodného čísla do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně k příslušnému regionálnímu sdružení ČBF následně StčČBF a PBS dle jejich směrnic a k identifikaci sportovce v soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla je BK Kralupy  junior oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v BK Kralupy junior.

            Prohlašuji že jsem byl řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zákona č.101/2000 Sb., v platném znění.

 

 

V Kralupech n.Vlt……………………. ………dne…………………..

 

 

……………………………….

Podpis žadatele

(u osob mladších 15 let souhlas zákonného zástupce)