Svolání řádné valné hromady

Svolání řádné valné hromady
5.5.2022 21:59

VÝBOR BASKETBALOVÉHO KLUBU KRALUPY JUNIOR, z. s. svolává řádnou valnou hromadu na středu 22. 6. 2022 od 20.00 hod do Hotelu Sport, Kralupy n. Vlt.
Program valné hromady
1. Zahájení
2. Volba komisí
a) mandátová
b) volební
schválení jednacího a volebního řádu
3. Zpráva o činnosti
4. Volba výboru BK Kralupy junior z.s.
5. Zprávy komisí
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr