„COVID-19“ PRO SOUTĚŽE STK ČBF + I. LM 2020/2021

„COVID-19“ PRO SOUTĚŽE STK ČBF + I. LM 2020/2021
3.9.2020 15:12

„COVID-19“ PRO SOUTĚŽE STK ČBF + I. LM 2020/2021

S ohledem na současnou situaci ohledně COVID 19 zvážila STK ČBF aktuální situaci a ukládá klubům:
1) zahájit soutěže dle platné termínové listiny a rozpisu soutěží STK ČBF 20/21
2) postupovat při organizaci utkání v souladu s aktuálně platnými nařízeními příslušných státních orgánů
3) evidovat podepsaná prohlášení o bezinfekčnosti COVID 19 všech osob klubu zúčastněných při utkání před zahájením soutěže viz příloha a tyto dokumenty uchovat do 30. 6. 2021
4) neprodleně informovat předsedu STK ČBF o případné nákaze v klubu na mail mjakes@cbf.cz


PŘIJATÁ OPATŘENÍ:
Podle Rozpisu soutěží čl. 1.4.10 Mimořádné opatření:
bude STK postupovat v případě přerušení nebo nedohrání soutěží z důvodu vyšší moci
následujícím způsobem:

  • V případě přerušení soutěží před ukončením základní části má STK ČBF právo navrhnout V ČBF jiný formát základní části za účelem dohrání celé soutěže do 15. 5.2021.
  • V případě přerušení soutěží po ukončení základní části má STK ČBF právo navrhnout V ČBF jiný formát nadstavbové části za účelem dohrání celé soutěže, nebo rovnou určit postupující na MČR nebo do baráže.
  • V případě přerušení během nadstavbové části má STK ČBF právo navrhnout V ČBF jiný formát nadstavbové části za účelem dohrání celé soutěže.
  • V případě, že nebude možno dohrát základní část ani nadstavbu, má STK ČBF právo přepočítat tabulky jednotlivých soutěží na procenta (v případě, že mají družstva odehráno více jak 60 % utkání základní části – určí se postupující a sestupující družstva. V případě, že bude odehráno méně jak 60 % utkání základní části, nikdo nepostupuje a nesestupuje).
  • V případě, že by bylo možné zahájit soutěže až v lednu 2021, budou hrány soutěže rovnou systémem play-off - play-off pavouk by se hrál o konečné pořadí i pro“poražená družstva” (nasazení do pavouka play-off by bylo stanoveno s přihlédnutím k průběžným výsledkům sezóny 19/20 k 3. 4. 2020 a doporučením komisí mládeže).
  • V případě nemožnosti sehrání utkání (nedostatek hráček/hráčů nebo karanténa družstva či klubu kvůli onemocnění COVID 19) mají kluby povinnost nahlásit náhradní termín řídícímu orgánu soutěže nejpozději do 14 dnů od původního termínu utkání – překládání utkání kvůli nemožnosti sehrání vzhledem k situaci ohledně COVID 19 je bez poplatku.
  • V případě nemožnosti sehrání odložených utkání vzhledem k situaci ohledně COVID 19 do nejzazšího termínu (určí STK ČBF) dojde ke kontumaci 0:20 s bodem.

STK ČBF si je vědoma složitosti situace, a tak je připravena dle potřeby operativně reagovat na vzniklé problémy v průběhu soutěží. STK ČBF doporučuje rozeslat klubům materiál Návrh pravidel pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění Covid-19 vydaný NSA,
případně dokument k organizaci soutěží a tréninkového procesu v neprofesionálním sportu zpracovávaný Mgr. Ježdíkem.